مدیریت امور دانشجویی

علیرضا رمضان زاده

 

 

                شرح وظایف مدیر امور دانشجویی دانشگاه                                      

 

 

 1. رعایت و اجرای قوانین و مقررات ابلاغی از مراجع ذیصلاح.
 2. نصب‌العین قرار دادن کرامت دانشگاه و دانشجو و برنامه‌ریزی و تلاش برای اجرای سیاست‌ها و اهداف سند راهبردی دانشگاه در زمینه خدمات رفاهی به دانشجویان.
 3. تهیه و تدوین دستورالعمل‌ها و برنامه‌های لازم و کاربردی جهت کلیه امور رفاهی دانشجویان اعم از: اسکان، تغذیه، وام و سایر خدمات رفاهی.
 4. سازمان‌دهی و ارزیابی مستمر عملکرد اداره‌های زیرمجموعه و هماهنگی بین آنها برای تسهیل و ارتقاء‌ خدمات رفاهی.
 5. شفافیت‌سازی و رسیدگی به امور متنوع کارکنان و تلاش برای ارتقاء‌ و بهبود شرایط کاری و حفظ انگیزه و آرامش و توانمندسازی سرمایه‌‌های انسانی.
 6. انضباط مالی و استفاده بهینه از منابع مالی و تلاش برای افزایش درآمد اختصاصی.
 7. برنامه‌ریزی و تلاش برای ارتقاء‌ و بهبود خوابگاه‌ها و غذاخوریهای دانشجویی بویژه امور عمرانی و تجهیزاتی.
 8. پیگیری امور تسهیلات رفاهی از طریق صندوق رفاه دانشجویان و سایر مراجع ذیصلاح.
 9. جلب مشارکت دانشجویان برای استفاده از توانمندیهای ایشان در بهبود و نظارت بر امور مختلف صنفی و رفاهی.
 10. گسترش و تسهیل اعطای وام‌های صندوق قرض‌الحسنه و خیریه امور دانشجویی و کمک لازم به دانشجویان مستعد نیازمند.

 

 • تهیه و تدوین برنامه‌های مختلف در زمینه امور دانشجویی
 • اجرای سیاست‌ها و خط‌مشی‌های تعیین شده درخصوص امور رفاهی و خوابگاه‌های دانشجویان
 • تنظیم برنامه‌های لازم جهت برقراری ارتباط مناسب بین استادان و دانشجویان
 • برنامه‌ریزی جهت اسکان دانشجویان و تنظیم ضوابط آن و همچنین تأمین و اداره خوابگاه‌های دانشجویی و مراقبت در مسائل انضباطی آنها
 • انجام خدمات مربوط به ارائه کمک‌های مالی و وام‌های دانشجویی به دانشجویان واجد شرایط
 • انجام امور مربوط به صندوق رفاه دانشجویان
 • نظارت و هماهنگی در کلیه امور دانشجویی دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی
 • نظارت بر حسن اداره سلف سرویس و خوابگاه‌های دانشجویی از لحاظ کیفیت و کمیت، تغذیه و بهداشت محیط
 • برنامه‌ریزی جهت به کارگیری دانشجویان در امور مختلف
 • برنامه‌ریزی در جهت استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانشجویان
 • انعکاس نظرات و پیشنهادات دانشجویان به مقامات مسئول دانشگاه
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق