مدیر امور دانشجویی

علیرضا رمضان زاده

 

 

                شرح وظایف مدیر امور دانشجویی دانشگاه                                      

 

 

  1. رعایت و اجرای قوانین و مقررات ابلاغی از مراجع ذیصلاح.
  2. نصب‌العین قرار دادن کرامت دانشگاه و دانشجو و برنامه‌ریزی و تلاش برای اجرای سیاست‌ها و اهداف سند راهبردی دانشگاه در زمینه خدمات رفاهی به دانشجویان.
  3. تهیه و تدوین دستورالعمل‌ها و برنامه‌های لازم و کاربردی جهت کلیه امور رفاهی دانشجویان اعم از: اسکان، تغذیه، وام و سایر خدمات رفاهی.
  4. سازمان‌دهی و ارزیابی مستمر عملکرد اداره‌های زیرمجموعه و هماهنگی بین آنها برای تسهیل و ارتقاء‌ خدمات رفاهی.
  5. شفافیت‌سازی و رسیدگی به امور متنوع کارکنان و تلاش برای ارتقاء‌ و بهبود شرایط کاری و حفظ انگیزه و آرامش و توانمندسازی سرمایه‌‌های انسانی.
  6. انضباط مالی و استفاده بهینه از منابع مالی و تلاش برای افزایش درآمد اختصاصی.
  7. برنامه‌ریزی و تلاش برای ارتقاء‌ و بهبود خوابگاه‌ها و غذاخوریهای دانشجویی بویژه امور عمرانی و تجهیزاتی.
  8. پیگیری امور تسهیلات رفاهی از طریق صندوق رفاه دانشجویان و سایر مراجع ذیصلاح.
  9. جلب مشارکت دانشجویان برای استفاده از توانمندیهای ایشان در بهبود و نظارت بر امور مختلف صنفی و رفاهی.
  10. گسترش و تسهیل اعطای وام‌های صندوق قرض‌الحسنه و خیریه امور دانشجویی و کمک لازم به دانشجویان مستعد نیازمند.