اداره رفاه

مسعود سرگلزایی مقدم  
 

 

 

 

                                                               شرح وظایف اداره رفاه دانشجویی

  1. نصب العین قرار دادن کرامت دانشگاه و دانشجو و برنامه ریزی و تلاش برای اجرای سند راهبردی دانشگاه در زمینه امور رفاهی و تسهیلات
  2. رعایت و اجرای قوانین ابلاغی از مراجع ذیصلاح بویژه صندوق رفاه دانشجویان
  3. شفاف سازی امور و نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد کارکنان در راستای اجرای قوانین و مقررات و رضایتمندی دانشجویان
  4. تعامل و ارتباط مستمر با صندوق رفاه دانشجویان برای بهره­مندی حداکثری دانشجویان از انواع تسهیلات آن صندوق
  5. پی گیری و انجام امور انواع تسهیلات دانشجویی، شامل وام­های تحصیلی، ضروری، تحصیلی دکتری، ودیعه مسکن، ازدواج، زیارت عتبات، بنیاد علوی و ...
  6. انجام امور تسویه حساب تسهیلات و وام های دانشجویی
  7.  انجام امور تسویه حساب بدهی دانشجویان خوابگاهی
  8. پی­گیری و انجام امور بیمه حوادث دانشجویان

 

کارکنان

 

اداره رفاه    
ردیف نام خانوادگی نام سمت شماره تماس داخلی شماره تماس مستقیم
1 سرگلزایی مقدم مسعود رئیس اداره رفاه 5220 7136135220
2 اللهیاری نرگس کارشناس اداره رفاه 5226 7136135226
3 حیدری فرد فاطمه کارشناس اداره رفاه 5223 7136135223
4 حیدری مریم کارشناس اداره رفاه 5224 7136135224
5 رستمی مجتبی کارشناس مسئول 5221 7136135221