اداره تغذیه

سید رسول هاشمی  
 

   

 

                   شرح وظایف رئیس اداره تغذیه

 

 

  1. حفظ کرامت دانشگاه و دانشجو و برنامه‌ریزی و تلاش برای اجرای سیاست‌ها و اهداف سند راهبردی دانشگاه در بخش تغذیه و سلامت دانشجویان.
  2. رعایت و اجرای قوانین و مقررات ابلاغی از مراجع ذیصلاح بویژه صندوق رفاه دانشجویان.
  3. برنامه‌ریزی و نظارت مستمر برای حفظ سلامت و کیفیت و کمیت تغذیه دانشجویی و افزایش رضایتمندی.
  4. نظارت مستمر بر عملکرد پیمانکاران تغذیه و استفاده بهینه از منابع و صرفه‌جویی در هزینه‌ها با جلب مشارکت دانشجویان بویژه شورای صنفی.
  5. برنامه‌ریزی و تلاش برای گسترش رستوران‌های مکمل و صنعتی کردن طبخ و توزیع غذا.
  6. تهیه و تنظیم برنامه و آنالیز غذایی و صورت وضعیت پیمانکاران.
  7. بهبود مستمر اتوماسیون تغذیه

 

کارکنان

 
نام خانوادگی نام سمت شماره تماس داخلی شماره تماس مستقیم
هاشمی سید رسول رئیس اداره تغذیه 5215 7136135215

 

صابر

معصومه کارشناس 5241 7136135241
هاشمی فروغ کارشناس 5218 7136135218
حسنی  محمد باقر  کارشناس